HODNOTENIE SLUŽBY

Záleží nám na spokojnosti každého zákazníka.

Preto ju v rámci svojho systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 systematicky monitorujeme.
Prosíme Vás preto o zvolenie hodnoty, ktorá zodpovedá Vášmu stupňu spokojnosti v nasledovných hodnotách.

(1 je najhoršie a 5 je najlepšie)

Ďakujeme

1 - vôbec nie; 5 - určite áno
1 - znamená najhoršie; 5 - znamená najlepšie
1 - znamená najhoršie; 5 - znamená najlepšie
1 - znamená najhoršie; 5 - znamená najlepšie
1 - znamená najhoršie; 5 - znamená najlepšie
0 - príliš drahé; 3 - tak akurát; 5 - veľmi lacné