HODNOTENIE SLUŽBY

Záleží nám na spokojnosti každého zákazníka.

Preto ju v rámci svojho systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 systematicky monitorujeme.
Prosíme Vás preto o zvolenie hodnoty, ktorá zodpovedá Vášmu stupňu spokojnosti v nasledovných hodnotách.

(1 je najhoršie a 7 je najlepšie)

Ďakujeme

Názov projektu, na ktorom sme pracovali.