PORADENSTVO

Poradenstvo je zamerané hlavne na praktickú realizáciu LEAN nástrojov.

Nerobiť len školenia, ale hneď si aj zlepšenie prakticky zaviesť. 

UTAJENÝ LEAN špecialista

Niektorý z vás poznajú seriál UTAJENÝ šéf, kde nový šéf pracoval ako operátor alebo zamestnanec a spoznáva sa z procesmi, pracovnými postupmi či medziľudskými vzťahmi. Pri klasických auditoch a pozorovaniach uvidíte len to čo chcú aby ste videli a málokedy odhalíte tú pravú tvár, ktorá sa skrýva v pozadí a verte je tam vždy.

Preto som sa rozhodol ponúkať službu zvanou UTAJENÝ LEAN špecialista, ktorá spočíva v tom, že pracujem dohodnuté obdobie ako operátor a zároveň pozorujem a testujem procesy.

Záverom je prezentovanie výsledkov a návrh riešení ako zlepšiť firemnú kultúru či pracovné postupy.

Dôkladne dokážem prekontrolovať:

  1. Výrobný proces kde budem umiestnený
  2. Postup zaškolenia nového pracovníka
  3. Komunikáciu s nadriadeným, kolegami a inými funkciami závodu
  4. Normy plnenia pracovného výkonu
  5. Technický stav zariadenia, spôsob vykonávania čistenia a údržby
  6. Pracovné postupy, ich kvalitu a zrozumiteľnosť
  7. Nedodržiavania pracovných postupov
  8. Morálku zamestnancov a ich motivácia či de motivácia
Základnou podstatou tejto službe je UTAJENIE čo znamená že o LEAN špecialistovi bude vedieť iba jeden človek a to VY.

Zavedenie systému neustáleho zlepšovania

Nastavenie Autonómnej údržby

Potrebujete analyzovať a skontrolovať procesy nie len z tej viditeľnej stránky?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Optimalizácia pracoviska

Normovanie práce

Sem vložte text nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.