PORADENSTVO

Poradenstvo je zamerané hlavne na praktickú realizáciu LEAN nástrojov.

Nerobiť len školenia, ale hneď si aj zlepšenie prakticky zaviesť. 

UTAJENÝ LEAN špecialista

Niektorí z vás poznajú seriál UTAJENÝ šéf, kde nový šéf pracoval ako operátor alebo zamestnanec a spoznáva sa z procesmi, pracovnými postupmi či medziľudskými vzťahmi. Pri klasických auditoch a pozorovaniach uvidíte len to čo chcú aby ste videli a málokedy odhalíte tú pravú tvár, ktorá sa skrýva v pozadí a verte je tam vždy.

Preto som sa rozhodol ponúkať službu zvanou UTAJENÝ LEAN špecialista, ktorá spočíva v tom, že pracujem dohodnuté obdobie ako operátor a zároveň pozorujem a testujem procesy.

Záverom je prezentovanie výsledkov a návrh riešení ako zlepšiť firemnú kultúru či pracovné postupy.

Dôkladne dokážem prekontrolovať:

  1. Výrobný proces kde budem umiestnený
  2. Postup zaškolenia nového pracovníka
  3. Komunikáciu s nadriadeným, kolegami a inými funkciami závodu
  4. Normy plnenia pracovného výkonu
  5. Technický stav zariadenia, spôsob vykonávania čistenia a údržby
  6. Pracovné postupy, ich kvalitu a zrozumiteľnosť
  7. Nedodržiavania pracovných postupov
  8. Morálku zamestnancov a ich motivácia či de motivácia
Základnou podstatou tejto službe je UTAJENIE čo znamená že o LEAN špecialistovi bude vedieť iba jeden človek a to VY.

Analýza efektivity pracoviska alebo celého závodu