MAKRO

MAKRO slúži na zdigitalizovanie procesu podávania návrhov a opráv zo strany zamestnanca a urýchlenie spracovania dát.

V programe sú zahrnuté moduly:

 • Podanie návrhu na zlepšenie alebo opravy
 • Privolanie zodpovednej osoby z podporného oddelenia (napríklad z kvality alebo technológie)
 • Vykonanie záznamu auditu priamo na pracovisku
 • Spraviť kontrolu kvality
 • Záznam výkonu a dostupnosti stroja
 • Či zaznamenať kontroly pri údržbe stroja alebo výmene pracovnej zmeny

Modul podávania návrhov

Spozorovanú chybu na stroji, v dokumentácií alebo nečakane vzniknutý nápad na zlepšenie je možné okamžite zaznamenať a zbytočne tak nestratiť čas kým príde zodpovedný zamestnanec alebo prípadne zabudnúť časom pri návale roboty, ktorej musíme počas práce čeliť.

 

Postup procesu podania zlepšenia

 1. Podanie návrhu
 2. Kontrola návrhu LEAN špecialistom
 3. Kontrola návrhu odborným oddelením
 4. Schválenie návrhu LEAN komisiou (+ určenie odmeny)
 5. Realizácia
 6. Vyčíslenie úspory a odmeny
 7. Schválenie odmeny

Postup procesu podania opravy

 1. Podanie návrhu
 2. Kontrola návrhu LEAN špecialistom
 3. Kontrola návrhu odborným oddelením
 4. Realizácia

Výhody, nevýhody a potrebné požiadavky sú:

VÝHODY

 • Žiadna inštalácia SW
 • Nekonečný počet užívateľov
 • Nekonečný počet administrátorov
 • E-mailova notifikácia na zodpovedných
 • Spätná väzba na podávateľa
 • Automatické vyhodnotenia, KPI
 • Nízka a jednorazová cena

POŽIADAVKY

 • Pri riešení možných problémov je nutné mať vedomosti Excel na profesionálnejšej úrovni

POŽIADAVKY

 • Microsoft Office (Excel, Outlook)
 • E-mail konto

CENA

ZÁKLAD

450
 • Podávanie návrhov
 • Mailová notifikácia
 • Automatická spätná väzba
 • Vyhodnotenie a report

POKROČILÝ

550
 • Podávanie návrhov
 • Mailová notifikácia
 • Automatická spätná väzba
 • Vyhodnotenie a report
 • Podávanie opráv
 • Privolanie zodpovedného

PROFESIONÁL

650
 • Podávanie návrhov
 • Podávanie opráv
 • Mailová notifikácia
 • Automatická spätná väzba
 • Vyhodnotenie a report
 • Privolanie zodpovedného
 • Audit reporty
 • Eskalácia problémov

EXPERT

750
 • Podávanie návrhov
 • Podávanie opráv
 • Mailová notifikácia
 • Automatická spätná väzba
 • Vyhodnotenie a report
 • Privolanie zodpovedného
 • Audit reporty
 • Eskalácia problémov
 • Jednoduchý OEE záznam
 • Autonómna údržba

GALÉRIA