Mini MAKRÁ

Mini MAKRA sú naprogramované EXCEL súbory, ktoré urýchľujú administratívu pri vykonávaní každodennej operatívy. Základom je zautomatizovať jednoduché úkony ako sú uloženie súboru a fotiek, rozposlanie mailu a iné.

Záznam porady

Mini MAKRO Záznam porady je súbor na zrýchlenie procesu zápisu a administratívu po porade.

Ak sa robieva zápis z porady, čo by sa mal z dôvodu zabúdania a sledovania rozdelených úloh a termínov, po porade sa zapisujú údaje z papiera do Wordu, následne sa ukladá súbor na sieť a potom sa rozposiela mailom na účastníkov porady. Tento proces niekedy trvá aj desiatky minút.

Súbor Záznam porady zabezpečí automatické uloženie súboru na sieti a rozposlanie mailu účastníkom s odkazom na súbor alebo aj pridaním súboru do prílohy (PDF).

Súbor upravujem podľa požiadavky zákazníka. Vo videu je uvedený príklad ako tento súbor funguje.

Audit formulár

Jednoduché OEE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autonómna a Plánovaná údržba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.