PORADENSTVO

Poradenstvo je zamerané hlavne na praktickú realizáciu LEAN nástrojov.

Nerobiť len školenia, ale hneď si aj zlepšenie prakticky zaviesť. 

UTAJENÝ LEAN špecialista

Niektorí z vás poznajú seriál UTAJENÝ šéf, kde nový šéf pracoval ako operátor alebo zamestnanec a spoznáva sa z procesmi, pracovnými postupmi či medziľudskými vzťahmi. Pri klasických auditoch a pozorovaniach uvidíte len to čo chcú aby ste videli a málokedy odhalíte tú pravú tvár, ktorá sa skrýva v pozadí a verte je tam vždy.

Preto som sa rozhodol ponúkať službu zvanou UTAJENÝ LEAN špecialista, ktorá spočíva v tom, že pracujem dohodnuté obdobie ako operátor a zároveň pozorujem a testujem procesy.

Záverom je prezentovanie výsledkov a návrh riešení ako zlepšiť firemnú kultúru či pracovné postupy.

Dôkladne dokážem prekontrolovať:

 1. Výrobný proces kde budem umiestnený
 2. Postup zaškolenia nového pracovníka
 3. Komunikáciu s nadriadeným, kolegami a inými funkciami závodu
 4. Normy plnenia pracovného výkonu
 5. Technický stav zariadenia, spôsob vykonávania čistenia a údržby
 6. Pracovné postupy, ich kvalitu a zrozumiteľnosť
 7. Nedodržiavania pracovných postupov
 8. Morálku zamestnancov a ich motivácia či de motivácia
Základnou podstatou tejto službe je UTAJENIE čo znamená že o LEAN špecialistovi bude vedieť iba jeden človek a to VY.

Optimalizácia pracovísk

Efektívne pracoviská je cieľom mať v každej firme. Preto sa zavádzajú LEAN nástroje, ktoré majú zvýšiť ich efektivitu.

Prečo ale zavádzanie napr. 5S nefunguje ako by sme chceli? Preto lebo sa zavádza priamo metodika 5S a zabúda sa na jeho podstatu.

Čo všetko zahŕňa Optimalizácia pracoviska? Nájsť straty a odstrániť ich. Pozrieme sa na:
 1. Rozmiestnenie pracoviska (tzv. layout) s jednoduchým prístupom
 2. Ergonomická analýza + kontrola bezpečného a zdravého pracoviska
 3. Kontrola výrobných časov a prípadné ich prenormovanie alebo vybalancovanie
 4. Kontrola štandardov, ich vykonávanie a efektívnosť
 5. Nastavenie chýbajúcich základných štandardov ako napr. 5S, Autonómna údržba,…
 6. Kontrola pracovných postupov a ich zrozumiteľnosť a prístupnosť

Všetky tieto aktivity budú vykonané spoločne v tíme zamestnancov rôznych oddelení a hlavne aj za prítomnosti operátora alebo zamestnanca vykonávajúceho prácu na danom pracovisku.

NASTAVENIE riadenia výroby

Ako najlepšie a najefektívnejšie riadiť výrobu alebo jednotlivé oddelenia? Čo všetko do tejto činnosti spadá?

Riadenie je hlavne o KOMUNIKÁCIÍ, VÝMENE INFORMÁCIÍ a KONTROLE.

V LEAN slovníku sa to nazýva ShopFloor manažment a jeho hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu zdieľaných informácií v rámci oddelenia alebo aj medzi oddeleniami. Druhým cieľom je o kontrole a sledovaní dodržiavania nastavených cieľov a pravidiel. Ak sa nebudú sledovať zmeny tak nikdy nebudú efektívne.

Zavedenie efektívneho riadenia zahŕňa:

 1. Nastavenie kultúry porád
 2. Definovanie štruktúry a vrstvy stretnutí
 3. Nastavenie cieľov jednotlivých procesov
 4. Zavedenie procesných, vrstvových kontrolných auditov
 5. Definovanie pravidiel a nástroja na riadenie úloh
 6. Efektívna vizualizácia informácií
Po zavedení tzv. ShopFloor manažmentu sa zmenší počet porád, zvýši sa kvalita informácií a tým pádom sa zmenší počet chýb v procesoch.

Nastavenie KPI závodu

Ak nie je definovaná vízia a z toho plynúce ciele, potom nie je daný smer kam sa chcete dostať. Preto je veľmi dôležité ich DEFINOVAŤ na začiatku roka spolu so spôsobom ako ich KONTROLOVAŤ.

Veľmi často sa stáva, že sa vôbec nevenuje budúcemu rastu, ale iba prítomnému okamihu a to vyrábať a vyrábať. Taktiež aj keď je definovaná vízia a ročné ciele (tzv. KPI) tak nie sú navzájom synergické. Nehovoriac o tom ako často sa im dáva pozornosť, či len na začiatky pri ich nastavovaní a potom stres a panika pred koncom ich vyhodnocovania.

Tento typ podpory je zameraný na tímovom nastavenie:

 1. Vízie spoločnosti na najbližších 5 rokov
 2. Definovanie si základných cieľov na najbližší rok
 3. Nastavenie štandardov kontroly
 4. Vytvoriť marketing cieľov pre všetkých zamestnancov

Tvorba NORIEM

Čo ak nie sú normy na prácu nastavené správne? Čo to môže spôsobiť?

Pri zlom nastavení časov výroby a noriem pre zamestnancov nám vznikne kopu iných problémov, ktoré vedia veľmi dobre skomplikovať chod spoločnosti.

Aké problémy môžu vzniknúť:

 1. Zlé kalkulácie ceny produktu
 2. Chyba v plánovaní strojov a pracovísk
 3. Demotivácia zamestnancov
 4. Oneskorené dodávky
 5. Finančné straty
 6. … a kopu iných

Najlepšou metodikou na definovanie noriem práce je metodika REFA.

Metodika REFA je špeciálny systém vyvinutý v Nemecku, ktorý detailne popisuje jednotlivé kroky pri vykonávaní časových štúdií. Táto metodika obsahuje predovšetkým jednoznačný systém názvoslovia a delenie časov, hodnotenie výkonnostného stupňa a špeciálne záznamové formuláre.