PROGRAMY

Program Excel ma už každý firemný počítač v základnej inštalácií, prečo to nevyužiť a namiesto toho zbytočne kupovať drahé a komplikované programy? Pri správnom nastavení a dobrej znalosti Excelu vám sám o sebe vie zabezpečiť zvýšenie efektívnosti spracovania údajov.

Digitalizácia výrazne zvyšuje motiváciu samotných zamestnancov plniť si svoje administratívne požiadavky a prípadne rýchle eskalácie či nahlásenia porúch.

OEE

sth

Plánovanie výroby

srgar

Podávanie návrhov

Ste nespokojný ako u vás prebiehajú zmeny a opravy?
Naučte svojich zamestnancov aktívne sa zapájať do procesu opráv alebo zlepšovaní.

Spozorovanú chybu na stroji, v dokumentácií alebo nečakane vzniknutý nápad na zlepšenie je možné okamžite zaznamenať a zbytočne tak nestratiť čas kým príde zodpovedný zamestnanec alebo prípadne zabudnúť časom pri návale roboty, ktorej musíme počas práce čeliť.

 1. Pomalá realizácia
 2. Slabá alebo žiadna spätná väzba
 3. Neprehľadnosť v údajoch
 4. Zdĺhavé vyhľadávanie informácií
 5. Pomalá realizácia alebo schvaľovanie
 6. Slabá účasť zamestnancov

POČET podaných zlepšení sa zvýšil o 35%.

Plánovanie údržby

ttt

Zvýšenie počtu nápadov a návrhov

Skrátenie doby schvaľovania a realizácie

Jednoduchší prehľad v dátach

Zvýšenie úspor

Okamžitá spätná väzba

Automatické záznamy auditu

VÝHODY

 • Žiadna inštalácia SW
 • Nekonečný počet užívateľov
 • E-mailova notifikácia
 • Rýchla spätná väzba
 • Automatické vyhodnotenia
 • Nízka a jednorazová cena
 • Okamžitá / rýchla dostupnosť
 • Jednoduché intuitívne ovládanie
 • Individuálny prístup k zákazníkovi a jeho potrebám
 • V cene poradenstvo pri vzniknutých problémoch

POŽIADAVKY

Pri riešení možných problémov je nutné mať vedomosti Excel na vyššej úrovni

POŽIADAVKY

Microsoft Office (Excel, Outlook)