ŠKOLENIA

Vedomosti a vzdelávanie je základom úspechu či podniku alebo vás samotných. Vzdelávať sa môžete v obore, ktorý ste študovali a dopĺňať si tak ďalšie nové informácie.

Ale aj v pracovných postupoch, ako pristupujete k svojej práci a snažíte sa ju zefektívniť. Jednoducho vykonať tú istú robotu za menej energie.

Preto ponúkame školenia zamerané na ZMENU, kde sme zameraný na to ako zvýšiť efektívnosť práce, zmeniť svoje zvyky a zlepšiť ich k vášmu prospechu.

LEAN základy + 5S

Veľa závodov zavádza filozofiu LEAN alebo KAIZEN pričom sa stretávajú s nepochopením alebo odporom. Čo má za následok pomalé zavádzanie alebo zavádzanie TLAKOM či STRACHOM a ODPOROM. Je to spôsobené tým že v ľuďoch je strach voči zmenám, novému a NEPOCHOPENÉMU. Je to spôsobené tým, že nemajú podrobne vysvetlený dôvod prečo zavádzať zmeny. Nikdy neprekonajú strach z neznáma.

Skočili by ste do jamy ak by ste nevideli čo tam je? Veru neskočili.

Preto najdôležitejšia časť zavádzania ZMENY musí byť urobená na začiatku a hneď. Ak máte pevné a dobré základy, môžete na nich stavať väčšie budovy (v prípade ZMENY, LEAN väčší a sofistikovanejší zlepšovateľský systém).

V rámci školenia ZÁKLADY ZMENY sú tieto témy:

 1. Vysvetlenie filozofie ZMENY
 2. História zavádzania LEAN, KAIZEN alebo celkovo zmeny v histórií ľudstva
 3. Čo je pridaná a NE-pridaná hodnota práce
 4. Základné straty, ktoré vytvárame počas dňa
 5. Prečo sa zlepšovať
 6. Základné nástroje ZMENY ako sú 5S,…
 7. Vysvetlenie metodiky 5S
 8. Praktické skúšky a overenie si metodiky 5S

Forma školenia: online / osobné stretnutie.

Čas školenia cca na 4 hodiny.

Základ ZMENY (AKCIA! pre školy)

Ako nastaviť zmenu myslenia už na začiatku a dať tak väčšiu šancu žiakom byť úspešnejším v živote.

S filozofiou neustáleho zlepšovania a nekončiacej sa zmeny sa väčšinou prvý krát stretnete až v zamestnaní.

Je veľmi smutné že nie sú naše deti vzdelávané k tomu, aby boli vo svojom budúcom živote úspešnejší a vedeli sa prispôsobovať zmenám alebo ich dokonca sami k voj prospech a prospech okoliu aj vytvárali. Na školách síce dostanú odborné vzdelanie, ale to ešte neznamená či ich efektívne využijú. Mladý mozog je pre zmeny ako stvorený a viac otvorený než tie staršie, ktoré už majú v sebe zakorenené bloky.

Preto som sa rozhodol, že základné vedomosti o zemne a neustálom zlepšovaní budem mladej generácií poskytovať za malí obnos. Neváhajte ma kontaktovať a rád vám vysvetlím detaily.

V rámci školenia sa budeme venovať týmto témam:

 1. Vysvetlenie čo je zmena a ako nás ovplyvňujú každý deň
 2. História zavádzania zmien v histórií ľudstva
 3. Čo je pridaná a NE-pridaná hodnota práce
 4. Základné straty, ktoré vytvárame pri každodennej činnosti
 5. Ako tieto straty odstraňovať a prečo sa zlepšovať
 6. Základné nástroje zlepšenia ako sú 5S,…
 7. Vysvetlenie krokov 5S
 8. Ako na to, cvičenia a hry

Každé školenie bude upravené vzhľadom na vek žiakov a študentov.

Forma školenia je robená osobným stretnutím. Pri žiakoch a študentoch je dôležitý osobný kontakt a diaľkový (online) neodporúčam.

Čas školenia cca na 4 hodiny.