AKO NA ZMENU

Dosahujete zlé výsledky a potrebujete to zmeniť? Vidíte, že sa váš podnik neposúva ďalej? Tak ste na správnom mieste.

V každej organizácií sa prirodzene dejú negatívne zmeny, ktoré sú zapríčinené či už vonkajšími vplyvmi alebo vnútornými problémami.

Netreba ostať pasívnym, ale k takýmto zmenám sa treba vždy okamžite prispôsobiť a urobiť zmeny.

» Nízke zisky

» Preťažení zamestnanci

» Omeškané zákazky

» vysoká nekvalita

» Vysoké náklady

» Pomalá reakcia na zmeny

» Vysoká fluktuácia zamestnancov

» Nízke úspory

» …

Negatívne zmeny sa dajú veľmi rýchlo a efektívne napraviť s použitím správneho nástroja alebo metodiky.

PONÚKAME

Poradenstvo zamerané hlavne na praktickú realizáciu LEAN nástrojov.

Nerobiť len školenia, ale hneď si aj zlepšenie prakticky zaviesť. 

UTAJENÝ LEAN špecialista

Niektorí z vás poznajú seriál UTAJENÝ šéf, kde nový šéf pracoval ako operátor alebo zamestnanec a spoznáva sa z procesmi, pracovnými postupmi či medziľudskými vzťahmi. Pri klasických auditoch a pozorovaniach uvidíte len to čo chcú aby ste videli a málokedy odhalíte tú pravú tvár, ktorá sa skrýva v pozadí a verte je tam vždy.

Preto som sa rozhodol ponúkať službu zvanou UTAJENÝ LEAN špecialista, ktorá spočíva v tom, že pracujem dohodnuté obdobie ako operátor a zároveň pozorujem a testujem procesy.

Záverom je prezentovanie výsledkov a návrh riešení ako zlepšiť firemnú kultúru či pracovné postupy.

Dôkladne dokážem prekontrolovať:

 1. Výrobný proces kde budem umiestnený
 2. Postup zaškolenia nového pracovníka
 3. Komunikáciu s nadriadeným, kolegami a inými funkciami závodu
 4. Normy plnenia pracovného výkonu
 5. Technický stav zariadenia, spôsob vykonávania čistenia a údržby
 6. Pracovné postupy, ich kvalitu a zrozumiteľnosť
 7. Nedodržiavania pracovných postupov
 8. Morálku zamestnancov a ich motivácia či de motivácia
Základnou podstatou tejto službe je UTAJENIE čo znamená že o LEAN špecialistovi bude vedieť iba jeden človek a to VY.

Optimalizácia pracovísk

Efektívne pracoviská je cieľom mať v každej firme. Preto sa zavádzajú LEAN nástroje, ktoré majú zvýšiť ich efektivitu.

Prečo ale zavádzanie napr. 5S nefunguje ako by sme chceli? Preto lebo sa zavádza priamo metodika 5S a zabúda sa na jeho podstatu.

Čo všetko zahŕňa Optimalizácia pracoviska? Nájsť straty a odstrániť ich. Pozrieme sa na:
 1. Rozmiestnenie pracoviska (tzv. layout) s jednoduchým prístupom
 2. Ergonomická analýza + kontrola bezpečného a zdravého pracoviska
 3. Kontrola výrobných časov a prípadné ich prenormovanie alebo vybalancovanie
 4. Kontrola štandardov, ich vykonávanie a efektívnosť
 5. Nastavenie chýbajúcich základných štandardov ako napr. 5S, Autonómna údržba,…
 6. Kontrola pracovných postupov a ich zrozumiteľnosť a prístupnosť

Všetky tieto aktivity budú vykonané spoločne v tíme zamestnancov rôznych oddelení a hlavne aj za prítomnosti operátora alebo zamestnanca vykonávajúceho prácu na danom pracovisku.

NASTAVENIE riadenia výroby

Ako najlepšie a najefektívnejšie riadiť výrobu alebo jednotlivé oddelenia? Čo všetko do tejto činnosti spadá?

Riadenie je hlavne o KOMUNIKÁCIÍ, VÝMENE INFORMÁCIÍ a KONTROLE.

V LEAN slovníku sa to nazýva ShopFloor manažment a jeho hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu zdieľaných informácií v rámci oddelenia alebo aj medzi oddeleniami. Druhým cieľom je o kontrole a sledovaní dodržiavania nastavených cieľov a pravidiel. Ak sa nebudú sledovať zmeny tak nikdy nebudú efektívne.

Zavedenie efektívneho riadenia zahŕňa:

 1. Nastavenie kultúry porád
 2. Definovanie štruktúry a vrstvy stretnutí
 3. Nastavenie cieľov jednotlivých procesov
 4. Zavedenie procesných, vrstvových kontrolných auditov
 5. Definovanie pravidiel a nástroja na riadenie úloh
 6. Efektívna vizualizácia informácií
Po zavedení tzv. ShopFloor manažmentu sa zmenší počet porád, zvýši sa kvalita informácií a tým pádom sa zmenší počet chýb v procesoch.

Nastavenie KPI závodu

Ak nie je definovaná vízia a z toho plynúce ciele, potom nie je daný smer kam sa chcete dostať. Preto je veľmi dôležité ich DEFINOVAŤ na začiatku roka spolu so spôsobom ako ich KONTROLOVAŤ.

Veľmi často sa stáva, že sa vôbec nevenuje budúcemu rastu, ale iba prítomnému okamihu a to vyrábať a vyrábať. Taktiež aj keď je definovaná vízia a ročné ciele (tzv. KPI) tak nie sú navzájom synergické. Nehovoriac o tom ako často sa im dáva pozornosť, či len na začiatky pri ich nastavovaní a potom stres a panika pred koncom ich vyhodnocovania.

Tento typ podpory je zameraný na tímovom nastavenie:

 1. Vízie spoločnosti na najbližších 5 rokov
 2. Definovanie si základných cieľov na najbližší rok
 3. Nastavenie štandardov kontroly
 4. Vytvoriť marketing cieľov pre všetkých zamestnancov

Tvorba NORIEM

Čo ak nie sú normy na prácu nastavené správne? Čo to môže spôsobiť?

Pri zlom nastavení časov výroby a noriem pre zamestnancov nám vznikne kopu iných problémov, ktoré vedia veľmi dobre skomplikovať chod spoločnosti.

Aké problémy môžu vzniknúť:

 1. Zlé kalkulácie ceny produktu
 2. Chyba v plánovaní strojov a pracovísk
 3. Demotivácia zamestnancov
 4. Oneskorené dodávky
 5. Finančné straty
 6. … a kopu iných

Najlepšou metodikou na definovanie noriem práce je metodika REFA.

Metodika REFA je špeciálny systém vyvinutý v Nemecku, ktorý detailne popisuje jednotlivé kroky pri vykonávaní časových štúdií. Táto metodika obsahuje predovšetkým jednoznačný systém názvoslovia a delenie časov, hodnotenie výkonnostného stupňa a špeciálne záznamové formuláre.

Tvorba NORIEM

Čo ak nie sú normy na prácu nastavené správne? Čo to môže spôsobiť?

Pri zlom nastavení časov výroby a noriem pre zamestnancov nám vznikne kopu iných problémov, ktoré vedia veľmi dobre skomplikovať chod spoločnosti.

Aké problémy môžu vzniknúť:

 1. Zlé kalkulácie ceny produktu
 2. Chyba v plánovaní strojov a pracovísk
 3. Demotivácia zamestnancov
 4. Oneskorené dodávky
 5. Finančné straty
 6. … a kopu iných

Najlepšou metodikou na definovanie noriem práce je metodika REFA.

Metodika REFA je špeciálny systém vyvinutý v Nemecku, ktorý detailne popisuje jednotlivé kroky pri vykonávaní časových štúdií. Táto metodika obsahuje predovšetkým jednoznačný systém názvoslovia a delenie časov, hodnotenie výkonnostného stupňa a špeciálne záznamové formuláre.

LEAN základy + 5S

Veľa závodov zavádza filozofiu LEAN alebo KAIZEN pričom sa stretávajú s nepochopením alebo odporom. Čo má za následok pomalé zavádzanie alebo zavádzanie TLAKOM či STRACHOM a ODPOROM. Je to spôsobené tým že v ľuďoch je strach voči zmenám, novému a NEPOCHOPENÉMU. Je to spôsobené tým, že nemajú podrobne vysvetlený dôvod prečo zavádzať zmeny. Nikdy neprekonajú strach z neznáma.

Skočili by ste do jamy ak by ste nevideli čo tam je? Veru neskočili.

Preto najdôležitejšia časť zavádzania ZMENY musí byť urobená na začiatku a hneď. Ak máte pevné a dobré základy, môžete na nich stavať väčšie budovy (v prípade ZMENY, LEAN väčší a sofistikovanejší zlepšovateľský systém).

V rámci školenia ZÁKLADY ZMENY sú tieto témy:

 1. Vysvetlenie filozofie ZMENY
 2. História zavádzania LEAN, KAIZEN alebo celkovo zmeny v histórií ľudstva
 3. Čo je pridaná a NE-pridaná hodnota práce
 4. Základné straty, ktoré vytvárame počas dňa
 5. Prečo sa zlepšovať
 6. Základné nástroje ZMENY ako sú 5S,…
 7. Vysvetlenie metodiky 5S
 8. Praktické skúšky a overenie si metodiky 5S

Forma školenia: online / osobné stretnutie.

Čas školenia cca na 4 hodiny.

Základ ZMENY (AKCIA! pre školy)

Ako byť úspešnejší v zamestnaní.

Ako nastaviť zmenu myslenia už na začiatku a dať tak väčšiu šancu žiakom byť úspešnejším v živote.

S filozofiou neustáleho zlepšovania a nekončiacej sa zmeny sa väčšinou prvý krát stretnete až v zamestnaní.

Je veľmi smutné že nie sú naše deti vzdelávané k tomu, aby boli vo svojom budúcom živote úspešnejší a vedeli sa prispôsobovať zmenám alebo ich dokonca sami k voj prospech a prospech okoliu aj vytvárali. Na školách síce dostanú odborné vzdelanie, ale to ešte neznamená či ich efektívne využijú. Mladý mozog je pre zmeny ako stvorený a viac otvorený než tie staršie, ktoré už majú v sebe zakorenené bloky.

Preto som sa rozhodol, že základné vedomosti o zemne a neustálom zlepšovaní budem mladej generácií poskytovať za malí obnos. Neváhajte ma kontaktovať a rád vám vysvetlím detaily.

V rámci školenia sa budeme venovať týmto témam:

 1. Vysvetlenie čo je zmena a ako nás ovplyvňujú každý deň
 2. História zavádzania zmien v histórií ľudstva
 3. Čo je pridaná a NE-pridaná hodnota práce
 4. Základné straty, ktoré vytvárame pri každodennej činnosti
 5. Ako tieto straty odstraňovať a prečo sa zlepšovať
 6. Základné nástroje zlepšenia ako sú 5S,…
 7. Vysvetlenie krokov 5S
 8. Ako na to, cvičenia a hry

Každé školenie bude upravené vzhľadom na vek žiakov a študentov.

Forma školenia je robená osobným stretnutím. Pri žiakoch a študentoch je dôležitý osobný kontakt a diaľkový (online) neodporúčam.

Čas školenia cca na 4 hodiny.