ZMEŇ

Ste nespokojný ako u vás prebiehajú zmeny a opravy?
Naučte svojich zamestnancov aktívne sa zapájať do procesu opráv alebo zlepšovaní.

V každej organizácií sa prirodzene dejú zmeny a tie prechádzajú rozličnými postupmi, s použitím rôznych distribučných foriem - papier, slovne, mailom ...

Nie vždy je tento proces efektívny a môžete bojovať s rôznymi prekážkami, napríklad:

1. Pomalá realizácia

2. Slabá alebo žiadna spätná väzba

3. Preťaženie systému požiadavkami

4. Neprehľadnosť v údajoch

5. Zdĺhavé vyhľadávanie informácií

6. Pomalá realizácia alebo schvaľovanie

7. Slabá účasť zamestnancov

8. Nízke úspory

Tento proces sa dá veľmi rýchlo a efektívne zdokonaliť s použitím správneho nástroja, ako digitalizácia procesu,

ktorá výrazne zvyšuje motiváciu samotných zamestnancov aktívne a bez čakania sa zúčastňovať na zlepšovaní a opravách svojho pracoviska, čím si iniciatívne zjednodušuje priebeh výkonu vlastnej práce a zároveň zvyšuje produktivitu firmy.

Ukážkovým príkladom je zavedenia elektronického podávania návrhov na zlepšenie vo výrobnom závode za rok 2022. Výsledkom čoho sa:

 • o 35% zvýšil počet podaných návrhov
 • o 43% zvýšili úspory
 • o 39% skrátenie doby realizácie zlepšenia (od podania cez vyhodnotenie až po vyčíslenie úspory).
 • zvýšila motivácia zamestnancov z dôvodu získavania spätnej väzby

Zároveň sa urýchlila a zjednodušila administratíva zodpovednej osoby za správu systému podávania návrhov.
Porovnanie výsledkov posunu od roku 2021 do roku 2022 zobrazujú grafy nižšie:

POČET podaných zlepšení sa zvýšil o 35%.

ÚSPORY sa zvýšeným počtom zlepšení priamoúmerne zvýšili o 43%.

Benefity

 • Nízka cena
 • Okamžitá dostupnosť
 • Jednoduché intuitívne ovládanie pre každého
 • Individuálny prístup k zákazníkovi už počas návrhu
 • V cene poradenstvo pri vzniknutých problémoch

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

4.5/5
0

PONÚKAME nástroje vytvorené LEAN expertom s 15 ročnou praxou a otestované v praxi operátormi aj manažmentom.

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

MAKRO

450-650 Jednorázovo
 • Verzia ZÁKLAD
 • Verzia POKROČILÝ
 • Verzia PROFESIONÁL
NÍZKA CENA

Program Excel ma už každý firemný počítač v základnej inštalácií, prečo to nevyužiť a namiesto toho zbytočne kupovať drahé a komplikované programy? Pri správnom nastavení a dobrej znalosti Excelu vám sám o sebe vie zabezpečiť zvýšenie efektívnosti spracovania návrhov.

Produkt MAKRO ponúka na mieru naprogramovaný Excel súbor na podávanie požiadaviek zlepšenia alebo opráv a ich efektívne spracovanie a automatické vyhodnotenie.

VÝHODY

 • Žiadna inštalácia SW
 • Nekonečný počet užívateľov
 • Nekonečný počet administrátorov
 • E-mailova notifikácia na zodpovedných
 • Automatická spätná väzba na podávateľa
 • Automatické generované vyhodnotenia
 • Nízka a jednorazová cena

WEB

54-135 Mesačne
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 5 a viac rokov
AKCIA

Ak máte naopak stratégiu zbavovať sa Excel súborov, máme pre vás jedinečný produkt WEB. Jedná sa o rozhranie, ktoré ponúka prístup pre zamestnancov na podávanie návrhov z ktoréhokoľvek počítača pripojeného k internetu

Stačí sa len zaregistrovať a prihlásiť.

Vaše dáta sú bezpečne uložené a chránené.

VÝHODY

 • Žiadna inštalácia
 • Skrátenie doby spracovania nápadov
 • Jednoduchý reporting, ktorý je okamžite k dispozícií
 • E-mailova notifikácia na zodpovedných o podanom návrhu
 • Automatická aktualizácia v cene

APP

108-270 Mesačne
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 5 a viac rokov
AKCIA

Najefektívnejším spôsob ako zvýšiť počet návrhov na zlepšenia alebo opravy a zapojiť do toho všetkých zamestnancov je cez MOBIL.

Má ho každý a je hneď k dispozícií. Zamestnanec nemusí chodiť k počítaču alebo zdĺhavo vypisovať papiere, či iné formuláre, prípadne čakať na príchod zodpovednej osoby.

Jednoducho spustí aplikáciu, vypíše, odfotí a pošle návrh.

VÝHODY

 • Okamžitá reakcia na nájdenú chybu alebo nápad
 • Zvýšenie motivácie zamestnancov podávať návrhy na zlepšenia alebo opravy

PRÍNOSY našich programov

Zvýšenie počtu nápadov a návrhov

Skrátenie doby schvaľovania a realizácie

Jednoduchší prehľad v dátach

Zvýšenie úspor

Okamžitá spätná väzba